Monark, opprettet i 2017, er en miljøorganisasjon med formål å restaurere og bevare naturmangfold og bidra til et bærekraftig samfunn. Vi er en engasjert gjeng med bred kompetanse innen biologi, naturforvaltning, kulturlandskap, økonomi og kunst med et ønske om å ta vare på natur og skape en god og bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Monark har arbeidssted i Oslo og Akershus.

Guru Amrit Khalsa

Guru Amrit Khalsa

Guru har master i politisk økonomi fra BI og har praktisk og teoretisk erfaring med forfatterskap, håndarbeid, kunst og økonomi. e-post: monark@monark.no
Siri Khalsa

Siri Khalsa

Siri Khalsa er biolog med master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo. Siri har kompetanse innen vedboende sopp og lav samt karplanter og mikroskopering og artsbestemmelse. Siri jobber med kartlegging av rødlistearter og skjøtsel og restaurering av truede naturtyper. e-post: siri@monark.no  
Thomas Krogh

Thomas Krogh

Thomas Krogh er skogvern koordinator med kompetanse i skogbrukets regelverk, QGiS, digitale kartløsninger og feltarbeid.
Susanne Lemmingson

Susanne Lemmingson

Susanne er prosjektleder på slåttemark og har bred praktisk og teoretisk erfaring med skjøtsel og restaurering av slåttemark.

Kontaktinformasjon og vedtekter

E-post- monark@monark.no, tlf: 46796423, Adresse: Haukåsen 15, 1450 Nesoddtangen.

Organisasjonsnr: 819515212. Vedtekter finner du her.

Årsberetning for 2017 finner du her.

Organisasjonsnr:819515212,www.monark.no,Oslo og Akershus, Norge.