Monark, opprettet i 2017, er en miljøorganisasjon med formål å restaurere og bevare naturmangfold og bidra til et bærekraftig samfunn. Vi er en engasjert gjeng med bred kompetanse innen biologi, naturforvaltning, kulturlandskap, økonomi og kunst med et ønske om å ta vare på natur og skape en god og bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Monark har arbeidssted i Oslo og Akershus.

Siri Khalsa

Siri Khalsa

Volunteer
Siri Khalsa er biolog med master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo. Siri har god kjennskap til truede arter sopp, lav og karplanter og har erfaring med kartlegging av natur, skjøtsel og restaurering av truede naturtyper. e-post: siri@monark.no
Guru Amrit Khalsa

Guru Amrit Khalsa

Volunteer
Guru har master i politisk økonomi fra BI og har praktisk og teoretisk kjennskap til håndarbeid, kunst og økonomi. e-post: guru@monark.no

Kontaktinformasjon og vedtekter

E-post- monark@monark.no, tlf: 46796423, Adresse: Haukåsen 15, 1450 Nesoddtangen.

Organisasjonsnr: 819515212. Vedtekter finner du her.

Organisasjonsnr:819515212,www.monark.no,Oslo og Akershus, Norge.