Blog Timeline Full Width

Monark stopper hogst

Monark stopper hogst

Monark har funnet truede arter i et område som skal flatehogges i Bærum Det har vært en spesielt kald og snørik vinter i Oslomarka, og...

Monark redder skog fra flatehogst i Ski

Monark redder skog fra flatehogst i Ski

Oslomarka er Norges viktigste område for friluftsliv og naturopplevelse. Hvert år flatehogges flere hundre skogteiger i Oslomarka. Skogteigene inneholder ofte ukjente naturverdier. Flatehogst er den...

Organisasjonsnr:819515212,www.monark.no,Oslo og Akershus, Norge.