Guru Amrit Khalsa

Volunteer
Guru Amrit Khalsa

Guru har master i politisk økonomi fra BI og har praktisk og teoretisk kjennskap til håndarbeid, kunst og økonomi.

e-post: guru@monark.no

Socials