Siri Khalsa

Volunteer
Siri Khalsa

Siri Khalsa er biolog med master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo. Siri har god kjennskap til truede arter sopp, lav og karplanter og har erfaring med kartlegging av natur, skjøtsel og restaurering av truede naturtyper.

e-post: siri@monark.no

Socials