Profiles

Profiles Horizontal Layout

Susanne Lemmingson

Susanne Lemmingson

Susanne er prosjektleder på slåttemark og har bred praktisk og teoretisk erfaring med skjøtsel og restaurering av slåttemark.
Thomas Krogh

Thomas Krogh

Thomas Krogh er skogvern koordinator med kompetanse i skogbrukets regelverk, QGiS, digitale kartløsninger og feltarbeid.
Siri Khalsa

Siri Khalsa

Siri Khalsa er biolog med master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo. Siri har kompetanse innen vedboende sopp og lav samt karplanter og mikroskopering og artsbestemmelse. Siri jobber med kartlegging av rødlistearter og skjøtsel og restaurering av truede naturtyper. e-post: siri@monark.no  

Profiles Vertical Layout

Susanne Lemmingson

Susanne er prosjektleder på slåttemark og har bred praktisk og teoretisk erfaring med skjøtsel og restaurering av slåttemark.
Susanne Lemmingson

Thomas Krogh

Thomas Krogh er skogvern koordinator med kompetanse i skogbrukets regelverk, QGiS, digitale kartløsninger og feltarbeid.
Thomas Krogh

Siri Khalsa

Siri Khalsa er biolog med master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo. Siri har kompetanse innen vedboende sopp og lav samt karplanter og mikroskopering og artsbestemmelse. Siri jobber med kartlegging av rødlistearter og skjøtsel og restaurering av truede naturtyper. e-post: siri@monark.no  
Siri Khalsa
Organisasjonsnr:819515212,www.monark.no,Oslo og Akershus, Norge.