Profiles

Profiles Horizontal Layout

Guru Amrit Khalsa

Guru Amrit Khalsa

Volunteer
Guru har master i politisk økonomi fra BI og har praktisk og teoretisk kjennskap til håndarbeid, kunst og økonomi. e-post: guru@monark.no
Siri Khalsa

Siri Khalsa

Volunteer
Siri Khalsa er biolog med master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo. Siri har god kjennskap til truede arter sopp, lav og karplanter og har erfaring med kartlegging av natur, skjøtsel og restaurering av truede naturtyper. e-post: siri@monark.no

Profiles Vertical Layout

Guru Amrit Khalsa

Volunteer
Guru har master i politisk økonomi fra BI og har praktisk og teoretisk kjennskap til håndarbeid, kunst og økonomi. e-post: guru@monark.no
Guru Amrit Khalsa

Siri Khalsa

Volunteer
Siri Khalsa er biolog med master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo. Siri har god kjennskap til truede arter sopp, lav og karplanter og har erfaring med kartlegging av natur, skjøtsel og restaurering av truede naturtyper. e-post: siri@monark.no
Siri Khalsa
Organisasjonsnr:819515212,www.monark.no,Oslo og Akershus, Norge.