Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

Monark jobber for å ta vare på kulturlandskap og er i dialog med Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, grunneiere samt andre biologiske foreninger. På denne nettsiden vil vi etterhvert informere om vårt arbeid og våre skjøtselsprosjekter.

Hvorfor jobber Monark med kulturlandskap?

Monark jobber med kulturlandskap fordi blomstereng er svært viktig for biologisk mangfold og inneholder mange sjeldne insekt og plantearter.