Upcycling

Upcycling

Hvorfor jobber Monark med ombruk og gjenbruk?

Monark jobber med upcycling for å inspirere allmennheten til gjenbruk og kreativitet. Det å reparere framfor å kjøpe nytt rangeres som et av de mest effektive miljøtiltakene. Bruk- og kast-samfunnet skaper store utfordringer i form av søppel, forurensing og arealbruk. Gjennom prosjektet «upcycling» arbeider Monark for et bærekraftig ressursforbruk ved å skape nytt fra gammelt og samtidig spare miljøet. Ta kontakt med guru@monark.no.