Monark, opprettet i 2017, er en miljøorganisasjon med formål å restaurere og bevare naturmangfold og bidra til et bærekraftig samfunn. Vi er en engasjert gjeng med bred kompetanse innen biologi, naturforvaltning, kulturlandskap, økonomi og kunst med et ønske om å ta vare på natur og skape en god og bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Monark har arbeidssted i Oslo og Akershus.

Guru Amrit Khalsa

Guru Amrit Khalsa

Guru har master i politisk økonomi fra BI og har praktisk og teoretisk erfaring med forfatterskap, håndarbeid, kunst og økonomi. e-post: monark@monark.no
Siri Khalsa

Siri Khalsa

Siri Khalsa er biolog med master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo. Siri er feltbiolog med kompetanse i vedboende sopp og lav samt karplanter og mikroskopering. Siri jobber med kartlegging av rødlistearter og skjøtsel og restaurering av slåttemark. e-post: siri@monark.no  

Kontaktinformasjon og vedtekter

E-post- monark@monark.no, tlf: 46796423, Adresse: Haukåsen 15, 1450 Nesoddtangen.

Organisasjonsnr: 819515212. Vedtekter finner du her.

Årsberetning for 2017 finner du her.

Årsberetning og regnskap for 2018 finner du her.

Årsberetning og regnskap for 2019 finner du her.

Årsberetning og regnskap for 2020 finner du her.

Organisasjonsnr:819515212,www.monark.no,Oslo og Akershus, Norge.