Blog Timeline Full Width

Monark redder skog fra flatehogst i Ski

Monark redder skog fra flatehogst i Ski

Oslomarka er Norges viktigste område for friluftsliv og naturopplevelse. Hvert år flatehogges flere hundre skogteiger i Oslomarka. Skogteigene inneholder ofte ukjente naturverdier. Flatehogst er den...

Organisasjonsnr:819515212,www.monark.no,Oslo og Akershus, Norge.