Artsforvaltning i bakvendtland

Artsforvaltning i bakvendtland

Monark har fått avslag av Fylkesmannen på flytting av en utrydningstruet art til naturreservater som kan sikre overlevelse for arten. Begrunnelsen kan overraske noen. Etter...

Monark redder skog fra flatehogst i Ski

Monark redder skog fra flatehogst i Ski

Oslomarka er Norges viktigste område for friluftsliv og naturopplevelse. Hvert år flatehogges flere hundre skogteiger i Oslomarka. Skogteigene inneholder ofte ukjente naturverdier. Flatehogst er den...