Monark redder skog fra flatehogst i Ski

Monark redder skog fra flatehogst i Ski

Oslomarka er Norges viktigste område for friluftsliv og naturopplevelse. Hvert år flatehogges flere hundre skogteiger i Oslomarka. Skogteigene inneholder ofte ukjente naturverdier. Flatehogst er den...

Artsforvaltning i bakvendtland

Artsforvaltning i bakvendtland

Monark har fått avslag av Fylkesmannen på flytting av en utrydningstruet art til naturreservater som kan sikre overlevelse for arten. Begrunnelsen kan overraske noen. Etter...