Om monark

Monark er en nylig opprettet miljøorganisasjon med formål å bevare Norsk natur og bidra til et bærekraftig samfunn. Vi er en engasjert gjeng med bred kompetanse innen biologi, naturforvaltning, økonomi og kunst med et ønske om å skape en god og bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Monark vil arbeide med å stimulerer til gjenbruk og kreativ redesign (upcycling) og sikre allmennheten tilgang til rike naturopplevelser og dyr og planter tilgang til leveområder ved bevaring av urørt natur.

Monark har base og arbeidssted i Oslo og Akershus.

Organisasjonsnr:819515212,www.monark.no,Oslo og Akershus, Norge.