Monark har funnet den truede arten ravnål (Chaenothecopsis montana) (VU) i et område som skal flatehogges i Oslo kommune. Funnet er meld inn til grunneier og kommune slik at det kan tas hensyn til den sjeldne arten. Det er første gang den er registrert i Oslo.


Første ravnål registrert i Oslo kommune