Skognæringen kjenner ikke naturverdiene der det skal flatehogges. Monark har funnet den truede arten gul snyltekjuke (VU) i område som skal flatehogges (bildet) hos Løvenskiold ved Østre Fyllingen i Oslo. Kommunens landbrukskontor har endret hogstvedtaket og setter av 30 meter hensynssone rundt de gule snyltekjukene.