Monark har funnet den sterkt truede arten prikkporekjuke på Høgås i Asker. Kommunen har satt av hensynssone på 20 meter fra hogstområdet (blått) til nærmeste prikkporekjuke.