Vil du besøke en urskog eller ordentlig gammelskog?

Ut i Urskog

Støttet av Sparebankstiftelsen DNB

Vi er i FNs tiår for naturrestaurering!

2021-2030

5 Plant humlevennlige blomster

Slik kan du hjelpe insektene!

1 Redd gammelskog

2 Ta vare på blomsterenger og slåttemark

3 La kløver og blomster stå i plenen

4 Kast insektmiddelet i søpla

Prosjekter

Nyheter

Ombruk og gjenbruk

Upcycling er kreativ gjenbruk der man lager noe nytt ved å bruke noe som er gammelt. Her anvendes avfallsstoffer til nye formål. Jern, betong, plast, tre og glass kan gå fra å være husholdningsavfall til å anta helt nye former og funksjoner. Med gjenbruk og upcycling bidrar vi til å løse verdens ressursproblem.

Naturens egenverdi

Monark mener at enhver art har en iboende verdi og at vi har et etisk ansvar for å ta vare på naturmangfoldet uavhengig av dens nytte for mennesker.

Økosystem tjenester

Det er viktig å ta vare på natur for at vi skal ha ren luft og oksygen, mat, rent vann og ressurser. Myr renser vann, bakterier og sopp bryter ned farlige materialer, skog regulerer klima og trær og myr beskytter oss fra flom. Insekter sørger for pollinering. Urørt natur gir oss bedre helse gjennom naturopplevelser, friluftsliv og rekreasjon.

Slåtteeng

Slåtteeng inneholder et fantastisk artsmangfold av summende insekter og sjeldne blomster.

Statistikk

Trua sopp i skog 68%
Kildesorterer jevnlig 89%
Leverer klær til gjenbruk 85%

Hjelp oss i arbeidet og bli medlem! Send mail til monark@monark.no. Priser: Voksen kr 49, studenter kr 19. Livtidsmedlemskap kr 3499. Vipps: 136956. Alle monner drar!

Organisasjonsnr:819515212,www.monark.no,Oslo og Akershus, Norge.