Guru Amrit Khalsa

Guru Amrit Khalsa

Guru har master i politisk økonomi fra BI og har praktisk og teoretisk erfaring med forfatterskap, håndarbeid, kunst og økonomi.

e-post: monark@monark.no

Leave a Reply

Your email address will not be published.