Susanne Lemmingson

Susanne Lemmingson

Susanne er prosjektleder på slåttemark og har bred praktisk og teoretisk erfaring med skjøtsel og restaurering av slåttemark.

Leave a Reply

Your email address will not be published.