Profiles

Profiles Horizontal Layout

Siri Khalsa

Siri Khalsa

Siri Khalsa er biolog med master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo. Siri er feltbiolog med kompetanse i vedboende sopp og lav samt karplanter og mikroskopering. Siri jobber med kartlegging av rødlistearter og skjøtsel og restaurering av slåttemark. e-post: siri@monark.no  
Guru Amrit Khalsa

Guru Amrit Khalsa

Guru har master i politisk økonomi fra BI og har praktisk og teoretisk erfaring med forfatterskap, håndarbeid, kunst og økonomi. e-post: monark@monark.no

Profiles Vertical Layout

Siri Khalsa

Siri Khalsa er biolog med master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo. Siri er feltbiolog med kompetanse i vedboende sopp og lav samt karplanter og mikroskopering. Siri jobber med kartlegging av rødlistearter og skjøtsel og restaurering av slåttemark. e-post: siri@monark.no  
Siri Khalsa

Guru Amrit Khalsa

Guru har master i politisk økonomi fra BI og har praktisk og teoretisk erfaring med forfatterskap, håndarbeid, kunst og økonomi. e-post: monark@monark.no
Guru Amrit Khalsa
Organisasjonsnr:819515212,www.monark.no,Oslo og Akershus, Norge.