Profiles

Profiles Horizontal Layout

Susanne Lemmingson

Susanne Lemmingson

Susanne er prosjektleder på slåttemark og har bred praktisk og teoretisk erfaring med skjøtsel og restaurering av slåttemark.
Siri Khalsa

Siri Khalsa

Siri Khalsa er biolog med master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo. Siri har kompetanse med vedboende sopp og lav samt karplanter og mikroskopering av vedboende sopp. Siri jobber med kartlegging av rødlistearter og skjøtsel og restaurering av slåttemark. e-post: siri@monark.no  
Guru Amrit Khalsa

Guru Amrit Khalsa

Guru har master i politisk økonomi fra BI og har praktisk og teoretisk erfaring med forfatterskap, håndarbeid, kunst og økonomi. e-post: monark@monark.no

Profiles Vertical Layout

Susanne Lemmingson

Susanne er prosjektleder på slåttemark og har bred praktisk og teoretisk erfaring med skjøtsel og restaurering av slåttemark.
Susanne Lemmingson

Siri Khalsa

Siri Khalsa er biolog med master i økologi og evolusjon fra Universitetet i Oslo. Siri har kompetanse med vedboende sopp og lav samt karplanter og mikroskopering av vedboende sopp. Siri jobber med kartlegging av rødlistearter og skjøtsel og restaurering av slåttemark. e-post: siri@monark.no  
Siri Khalsa

Guru Amrit Khalsa

Guru har master i politisk økonomi fra BI og har praktisk og teoretisk erfaring med forfatterskap, håndarbeid, kunst og økonomi. e-post: monark@monark.no
Guru Amrit Khalsa
Organisasjonsnr:819515212,www.monark.no,Oslo og Akershus, Norge.