Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

 

Hvorfor jobber Monark med kulturlandskap?

Monark jobber for å restaurere og skjøtte slåttemarker og blomsterenger fordi dette er svært viktig for biologisk mangfold. Slåttemark er oppført som kritisk truet (CR) på norsk rødliste for naturtyper (2018) på grunn av bortfall av slått som skjøtselsform. Slåttemark er en ugjødslet blomstereng med årlig slått. Den har mange vanlige og truede arter og er viktig leveområde for pollinerende insekter, sommerfugler, planter, sopp og fugler.

Skjøtsel og restaureringsprosjekter

Monark restaurerer fem enger med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i samarbeid med BYM og grunneiere.

Fleskebakken ved Veset gård i Nes kommune. Kontaktperson: Siri Khalsa 46796423

Hvis du vil bli med på en dugnad i Fleskebakken finner du oversikt over slåtter i 2019 under:

Mandag 17.juni 2019– Slåttedugnad Fleskebakken- Bli med på restaurering og slått av hundekjeks i idylliske omgivelser på Veset gård. Oppmøte kl 10 på Veset gård. Monark har med utstyr og lunsj til deltakere. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo.

Tirsdag 27. august 2019– Slåttedugnad Fleskebakken- Bli med på slått med ljå på tradisjonelt vis i idylliske omgivelser på Veset gård. Oppmøte kl 10 på Veset gård. Monark har med utstyr og lunsj til deltakere. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo.

Lørdag 30.august 2019– Slåttedugnad Fleskebakken- Bli med på slått med ljå på tradisjonelt vis i idylliske omgivelser på Veset gård. Oppmøte kl 10 på Veset gård. Monark har med utstyr og lunsj til deltakere. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo.

Lørdag 31. august 2019– Slåttedugnad Fleskebakken- Bli med på slått med ljå på tradisjonelt vis i idylliske omgivelser på Veset gård. Oppmøte kl 10 på Veset gård. Monark har med utstyr og lunsj til deltakere. Påmelding til siri@monark.no. Gi beskjed om det er behov med skyss fra Oslo.

Ulsrud- eng tilknyttet gamle Ulsrud gård. Kontaktperson: Siri Khalsa 46796423

Hvis du vil bli med på en dugnad i Ulsrud finner du oversikt over slåtter i 2019 under:

Søndag 16.juni– Slåttedugnad Ulsrud- Bli med på slått og restaurering av engen i Ulsrud. Oppmøte kl 12 mellom Ulsrud T og General Ruges vei 1. Monark har med utstyr og noe å bite i. Påmelding til siri@monark.no.

Fredag 28.juni– Bli med å registrere engplanter i Ulsrud. Siste registrering av engplanter ble gjort i 2016. Vi ser om vi kan gjenfinne plantene fra 2016 og om nye planter har dukket opp som en effekt av skjøtsel. Oppmøte kl 16 mellom Ulsrud T og General Ruges vei 1. 

Mandag 19.aug– Rakedugnad Ulsrud- Bli med på raking og rydding av fremmede arter i engen i Ulsrud. Oppmøte kl 16 mellom Ulsrud T og General Ruges vei 1. Monark har med utstyr og noe å bite i. Påmelding til siri@monark.no.

Lørdag 24.august– Slåttedugnad Ulsrud- Bli med på slått og raking i Ulsrud. Oppmøte kl 12 mellom Ulsrud T og General Ruges vei 1. Monark har med utstyr og noe å bite i. Påmelding til siri@monark.no.

Solbakken Ø i Nannestad. Kontakt person: Susanne Lemmingson 47232242

Lønnås. Kontakt person: Susanne Lemmingson 47232242

Nordre Skøyen. Kontakt person Susanne Lemmingson 47232242

Ta kontakt med monark@monark.no om du vil være med å slå en eng med ljå på tradisjonelt vis. Følg med på slåttedugnader på Facebook @naturmangfold eller ta kontakt om du vil få informasjon på mail om våre dugnader.