Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

Skjøtsel i kulturlandskap og bevaring av blomstereng

Monark jobber for å restaurere og ta vare på kulturlandskap og er i dialog med Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, grunneiere samt andre biologiske foreninger.

Hvorfor jobber Monark med kulturlandskap?

Monark jobber med kulturlandskap fordi blomsterengene og slåttemark er svært viktig for biologisk mangfold og inneholder mange sjeldne insekt og plantearter samt fugler, sopp og sommerfugler.

Skjøtsel og restaureringsprosjekter

Monark restaurerer fem enger med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i samarbeid med BYM og grunneiere:

Fleskebakken ved Veset gård i Nes kommune. Kontaktperson: Siri Khalsa 46796423

Ulsrud- eng tilknyttet gamle Ulsrud gård. Kontaktperson: Siri Khalsa 46796423

Nordre Skøyen. Kontakt person: Susanne Lemmingson 47232242

Solbakken Ø i Nannestad. Kontakt person: Susanne Lemmingson 47232242

Lønnås. Kontakt person: Susanne Lemmingson 47232242