Ut i Urskog

Ut i Urskog

Urskog og naturskog er svært sjeldent i Norge og det anslås at vi har ca 1% her i landet. Det er mange som aldri har opplevd urskog fordi det er sjeldent og ikke godt kjent hvor de befinner seg. Monark med støtte fra Sparebankstiftelsen har i løpet av 2020 og 2021 utforsket mulige lokaliteter med urskog eller tilnærmet urskog i prosjektet «Ut i Urskog». Avgrensning på prosjektet har vært Østlandet og kilder har vært tilgjengelig litteratur, bøker, fagrapporter, miljødatabaser og tips fra lokalkjente. Monark har i løpet av prosjektperioden besøkt 26 forskjellige skoglokaliteter som ifølge litteratur/kilder hadde en viss mulighet for å være ordentlig gammelskog eller urskog. Noen har levd opp til rykte sitt mens andre ikke har gjort dette. Biofokus sine rapporter i skogdatabasen Narin har vært de mest pålitelige kildene. Nedenfor finner du turbeskrivelser av ti flotte skoger hvor man får oppleve ordentlig gammelskog. Det er fem turbeskrivelser som følger en sti hele veien og fem turer som går utenfor sti.

Her finner du turbeskrivelser av ti flotte skoger hvor DU får oppleve ordentlig gammelskog.

 

Fra Samdalen naturreservat i Stor-Elvdal. Foto: Siri Khalsa

Leave a Reply

Your email address will not be published.