Monark kartlegger skogens sjeldne skatter

Monark kartlegger skogens sjeldne skatter

I høst er det duket for å styrke kartlegging av vedboende sopp og lavarter i gammel barskog i nærheten av naturvernområder. Er du glad i gammelskog og vil være med å undersøke skog i nærheten av naturreservater i høst? Bli med og bidra i artsjakten. Målet er å kartlegge arter i tilknytning til verneområder og undersøke muligheten for å skape store sammenhengende verneområder. Ta kontakt monark@monark.no for å bli med i høstskogen for å registrere skogens arter.

Følg med på ukas trua art på facebook siden vår @naturmangfold.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.