Fire grunner til at vi trenger sopp

Fire grunner til at vi trenger sopp

Sopp utfører viktige funksjoner i naturen og bidrar til at livet går rundt. Det finnes 200 000 registrerte sopparter (7 500 av dem finnes i Norge) og de er i nærmere slekt med deg og meg enn med blomster og trær. Her er fire grunner til at vi trenger sopp:

Soppen håndterer avfall– Sopp sørger for at dødt materiale brytes ned og at næringen kan gjenbrukes og nyttiggjøres av andre organismer. Soppen bidrar til at trærne brytes ned og blir til jord igjen. Sopp er en av få organismer som kan bryte ned cellulose og lignin i døde trær. Dette gjør dem, i samarbeid med insekter, til de viktigste nedbryterne av trær. Her brytes plantematerialet ned, og næringsstoffene resirkuleres tilbake til omgivelsene. Uten sopp og insekter hadde blader, barnåler, døde trær og planter blitt liggende mye lenger.

Sopp renser miljøet for forurensning En av soppens mange merkelige egenskaper er at den har fordøyelsen utenfor kroppen. Soppen sender enzymer ut i miljøet den lever i, for eksempel en trestamme. Ute i stammen gjør enzymene jobben sin, og deretter siger for eksempel sukker tilbake til soppen. Men når metabolittene vandrer tilbake, følger det med mange andre stoffer også – som tungmetaller, kreftfremkallende stoffer etc. På denne måten renser soppen miljøet og vannet vårt.

Sopp er en underbyggende støtte for 90% av plantelivet Sopper har store nettverker av sopptråder under jorda. Noen sopptråder vokser seg sammen med røttene til plantene. Denne kontakten mellom sopptråder og røtter heter mykorrhiza. Soppen transporterer næring og vann til planten gjennom sitt store nettverk og samtidig beskytter planten mot skadedyr. I praksis er dette en forlengelse av plantens rotsystem. Sopptrådene kan oppnå en absorpsjonsoverflate som er 10–100 ganger større enn hva planten kunne hatt ved bare å danne egne røtter. Plantene ville ikke kunne leve uten, men ingen jobber gratis- soppen tar 25 prosent av plantens sukkerproduksjon som betaling.

Mat og medisiner At sopp produserer stoffer som er nyttige for oss mennesker er kjent fra langt tilbake – antibiotika, øl og ost for eksempel. Industrien har tjent milliarder på cyklosporin i en sopp fra Hardangervidda for noen tiår siden som revolusjonerte organtransplantasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.