Monark finner truede arter på Bjønneberget i Lommedalen

Monark finner truede arter på Bjønneberget i Lommedalen

Miljøorganisasjonen Monark har funnet rynkeskinn (nær truet-NT) og gul snyltekjuke (truet-VU)  i et hogstområde på Bjønneberget i Lommedalen i Bærum. Funnet av artene er meldt inn til hogstselskap og aktuelle myndigheter og publisert i artskart.

Oppdaring 3.10.2018: Området er ennå ikke hogd.  Representant fra skognæringen har i annen sammenheng antydet at de venter på at gul snyltekjuke skal får lavere status i neste revisjon av rødlista (2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published.